Categorías >

El proyecto 'pilotaz'

Búsqueda:

PILOTARI A ETA FRONTOIA / PELOTARI Y FRONTON

JUAN INAZIO ZULAIKA

KUTXA Katalogoa;  PILOTAZ egitasmoa. 2002/08

PILOTARIA ETA FRONTOIA


Inoiz irakurri izan dut artea, edozein garai eta edozein lekutan, gizakiaren eta beronen errealitatea islatzen duen prozesu bateratzailea, loteslea dela. Nire oroimena arakatu eta lehenari behatzen diot, nire bizitzako urterik gehienetan egin dudan legez. Kantxaren atzealdetik, jokoaren bilakaerari antzemateko aukera ematen duen gune pribilegiatu horretatik, aurrelaria gidatuz, zuzenduz, eta, tantoa lortzeko, partida irabaz dezan berari lagunduz. Pilotariok parte bat gara euskal pilotako jokoetan, baina zati bat bakarrik. Behin batean Oteizari entzun nion pilotariei buruz hizketan ari zela: “eurek ere ez dakite zer joko egiten, ez zer irudikatzen duten”. Anton Mendizabalek gure jokoari eskainitako lana behatzen dut, eta Jorge Oteizaren hitzen esanahiaz jabetzen naiz.

Anton Mendizabal, oraino mutikoa zela joan ohi zen bere aita pilotariarekin Donostiako “Gros” frontoira. Partida amaitu ostean pilotariak kantxatik erretiratzen dira. Mendizabal bat-batean sartzen zen tenplu bilakaturiko espazio huts handi hartan. Eta neure burua arrezagutzen dut Mendizabalengan. Pilotari gisa jarduten nuenean, partidak hasi baino ordubete lehenago frontoira joatea nuen gogoko. Lehenengo errenkadan eseri, erdi ilunean, eta begiak iluntasunera ohitzen ziren heinean, horma biluz erraldoi haien perfekzioari, frontisaren bikaintasunari beha eta beha egon ohi nintzen. Isiltasuna entzuten eta jada jokatzear nuen partida hausnartzen, horra. Irudiak eta irudiak, jokaldien ikuspuntuak, jauziak eta lasterketak eta piloten saskiratzeak. Frontoia eta pilotaria, gizakia eta beronen errealitatea.

Jokoa berraztertzea jokoa atzematea da. XIX. mendean pilotariek esperimentatu zutenaren antzeko zerbait, hots, horma nagusia, frontisa atzeman eta luzerako jokoak alde batera utziz, blé jokatzen hasi zirenekoa. Handik aurrera pilotari berriak frontisaren bitartez komunikatzen dira aldizkako piloteoan.

Denbora iraganik, espazio huts erraldoi hark Mendizabali eragindako zirrara areagotuz eta umotuz joan da, harik eta euskal pilota-jokoen artista-artisau ikertzaile bilakatu den arte. Mendizabalek ez du aski gainerako gehientsuenok ikusten duguna behatzeaz, aitzitik baizik, xehetasunik txikiena ere adi-adi begiratzen duen atzelari bilakatu da, baina ez atzetik, barrutik baizik: jokoaren arima. Atzelari-artistak jakin badaki zer joko egin eta zer irudikatzen dugun. Antzinera itzultzen da, pilotasoroetara, eta arian-arian, frontoiak eraikitzen ditu bere erara, efektu bereziak sortzen ditu joko eta jokaldietan, modalitate guztiak, banan-banan, jokoan sobera sarturik geundenok hautematen ez genituen hainbat alderdi nabarmenduz.

Hamar urte frogaketan, frogak eginez, hamar urte hausnartzen eta kantxako lehen lerrokaduratik begiratzen, Gros frontoian legez, zurez eta beste materialez egindako bere lana behatuz, gidatuz eta zuzenduz. Apika, partidak bezala, banan-banan ikusi beharko lirateke; izan ere, lan hauek sorrarazten dituzten sentipenek sentiberatasuna kitzikatzen baitute eta hausnarketa egitera gonbidatzen, astiro, presarik gabe. Berrogei lan baino gehiago eta oraindik jarraituko luke, gaitasun amaigabea baitauka. Anton Mendizabalek ez du inoiz pilota baztertuko, erretiraturiko atzelariak bere bizitzan izandako esperientzia bikainari ezin uko egin dion bezalatsu. Bere pilotarenganako sentipena itzulmin bilakatuko da nahi bada, baina orduan bilakatuko da beronen lana egiazko protagonista: ametsezko eta irudipenezko lana, non pilotariak eta frontoiak bat eginen duten.

_______________________________________________________________________

JUAN INAZIO ZULAIKA

Catálogo KUTXA; El proyecto PILOTAZ. 08/2002

PELOTARI Y FRONTON

Recuerdo haber leido que el arte consiste, en toda época y en cualquier lugar, en un proceso integrador, religador, del hombre y su realidad. Consulto mi memoria y observo desde la zaga, como lo he hecho gran parte de mi vida. Desde el fondo de la cancha, esa zona privilegiada que permite seguir la evolución del juego, dirigiendo, corrigiendo y ayudando al delantero a conseguir el tanto, ganar el partido. Los pelotaris somos una parte en los juegos de pelota vasca, pero tan sólo una parte. En cierta ocasión escuché a Oteiza hablar de los pelotaris: “ni ellos mismos saben a qué juegan ni qué representan”. Contemplo la obra de Mendizabal dedicada a nuestros juegos y me doy cuenta del significado de las palabras de Jorge Oteiza.

Anton Mendizabal siendo niño acompaña a su padre pelotari al frontón “Gros” de San Sebastián. Acaba el partido y los pelotaris abandonan la cancha. Mendizabal irrumpe en el enorme espacio vacío convertido de pronto en templo. Me reconozco en Mendizabal. A mí, cuando era pelotari en activo, me gustaba ir una hora antes de que iniciaran los partidos. Sentarme en la primera fila, en la penumbra, y conforme se acostumbran los ojos a la oscuridad, contemplar la perfección de aquellas paredes desnudas, el magnífico frontis. Escuchar el silencio y pensar sobre el juego, el partido que se avecinaba. Imágenes y más imágenes, visiones de jugadas, saltos y carreras y encestes de pelotas. Frontón y pelotari, el hombre y su realidad.

Repensar el juego es descubrir. Algo parecido a lo que experimentaron los jugadores de pelota en el siglo XIX, cuando descubren la pared principal, el frontis, y comienzan a jugar a blé, abandonando los juegos a largo. En adelante los nuevos pelotaris se comunican a través del frontis en peloteo intermitente.

Ha transcurrido el tiempo y la impresión que le produjo a Mendizabal aquel enorme espacio desocupado ha ido aumentando y madurando hasta convertirse en artista-artesano investigador de los juegos de pelota vasca. No se conforma con observar aquello que la mayoría estamos viendo. Mendizabal se convierte en el zaguero pendiente de todo detalle, pero no desde la zaga sino desde dentro: el alma del del juego. El zaguero-artista sí sabe a qué jugamos y qué representamos. Regresa a la antigüedad, a los “pilotasoros” y, paso a paso, reconstruye frontones a su manera, crea efectos especiales en juegos y jugadas, modalidad por modalidad, señalando aspectos que no percibimos los que estamos demasiado pendientes del juego en sí.

Diez años experimentando, diez años repensando y descubriendo desde su primera fila de cancha, como entonces en el frontón Gros, observando, dirigiendo y corrigiendo su obra hecha en madera y otros materiales. Trabajos que deberían verse, tal vez, de uno en uno, como los partidos, pues las sensaciones que transmiten despiertan la sensibilidad e invitan a la reflexión, sin prisas. Más de cuarenta obras y seguiría, las posibilidades son infinitas. Anton Mendizabal nunca abandonará la pelota porque el zaguero retirado jamás puede renunciar a lo que ha sido una experiencia tan formidable. Su sentimiento hacia la pelota se convertirá en nostalgia, si se quiere, pero es entonces cuando su obra se convertirá en verdadera protagonista: un trabajo de ensoñaciones y visiones donde se funden pelotari y frontón.Agencia: prismacm